Забашта

Ответ:
Правильное написание слова - Забашта
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ЛОМОТА?

или


Рифма к слову Забашта

букарешта, жилета, обхвата, начата, дипломата, марата, граната, гофкригсрата, предмета, гнета, квадрата, привета, плата, халата, лета, лопата, внучата, арбата, результата, мюрата, соната, карета, солдата, надета, захвата, циферблата, пистолета, цвета, лизавета, аббата, аромата, кабинета, нашата, елизавета, торовата, света, пустоцвета, рассвета, богата, комета, одета, виновата, комната, ответа, брюнета, совета, монета, разврата, сената, запрета, брата
Слово состоит из букв: З, А, Б, А, Ш, Т, А,
Похожие слова:
забастовок забастовочный забастовщик забастовщица забастуешь забаюкать забаюкивать забве забвение забвением