Абориген

Ответ:
Правильное написание слова - абориген
Ударение и произношение - абориг`ен
Значение слова -коренной житель страны, местности
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ГРУНТОВЫЕ?

или


Слово состоит из букв: А, Б, О, Р, И, Г, Е, Н,
Похожие слова:
аборигенный аборигенов

Рифма к слову абориген

вольцоген, подведен, приведен, учрежден, благословен, препровожден, неестествен, сведен, утвержден, произведен, отведен, подобен, злобен, непрерывен, гневен, молебен, введен, возведен, гривен, исправен, убежден, выведен, несвойствен, тщеславен, виновен, надобен, проведен, забавен, несвободен, бледен, мужествен, очевиден, бесчувствен, переведен, ладен, шенграбен, свободен, буксгевден, беден, перейден, доведен, способен, виден, бревен, побежден, награжден, принужден, возбужден, найден, дрезден
Толкование слова. Правильное произношение слова. Значение слова.