Важен

Ответ:
Правильное написание слова - важен
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - КВАРТАЛ?

или


Рифма к слову важен

блажен, изображен, поражен, сажен, раздражен, рассажен, влажен, рассержен, сожжен, ножен, нужен, разбужен, окружен, погружен, расположен, разложен, подвержен, должен, жен, обижен, воздержен, тревожен, уничтожен, нежен, контужен, вложен, неизбежен, положен, осторожен, противоположен, сконфужен, возможен, невозможен, подведен, приведен, учрежден, благословен, препровожден, неестествен, сведен, утвержден, произведен, отведен, подобен, злобен, непрерывен, гневен, молебен, введен, возведен, гривен, исправен, убежден, выведен, несвойствен, тщеславен, виновен, надобен, проведен, забавен, несвободен, бледен, мужествен, очевиден, бесчувствен, переведен, ладен, шенграбен, свободен, буксгевден, беден, перейден, доведен, способен, виден, вольцоген, бревен, побежден, награжден, принужден, возбужден, найден, дрезден
Слово состоит из букв: В, А, Ж, Е, Н,
Похожие слова:
Важенин Важенина важенка взаимоуважение неуважение неуважением неуважении неуважения отважен отваженный