Гиганта

Ответ:
Правильное написание слова - гиганта
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ЖАЛЮЗИ?

или


Рифма к слову гиганта

адъютанта, провианта, сержанта, официанта, маркитанта, виконта, фунта, лента, фронта, студента, ремонта, грунта, инструмента, струмента, лабиринта, департамента, корреспондента, полфунта, момента, элемента, жилета, обхвата, начата, дипломата, марата, граната, гофкригсрата, предмета, гнета, квадрата, привета, плата, халата, лета, лопата, внучата, арбата, результата, мюрата, соната, карета, солдата, надета, захвата, циферблата, пистолета, цвета, лизавета, аббата, аромата, кабинета, нашата, елизавета, торовата, света, пустоцвета, рассвета, богата, комета, одета, виновата, комната, ответа, брюнета, совета, монета, разврата, сената, запрета, брата
Слово состоит из букв: Г, И, Г, А, Н, Т, А,
Похожие слова:
гигантами