Гигиенически

Ответ:
Правильное написание слова - гигиенически
Значение слова -нареч. 1) С точки зрения гигиены. 2) В соответствии с правилами гигиены.
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ЛАССО?

или


Рифма к слову гигиенически

механически, цинически, начальнически, органически, сардонически, заступнически, сангвинически, иронически, математически, апоплексически, классически, логически, патриотически, энергически, нервически, трагически, физически, истерически, педантически, заговорщически, девически, металлически, прически, человечески, отечески, старчески, страдальчески, молодечески, гречески, занавески, ребячески, дружески, товарищески, перелески, вывески, списки, подписки, французски, ласки, хранцузски, виски, асписки, суворовски, аниски, происки, королевски, поиски, краски, записки, переписки, атаки, башмаки, трубки, знаки, помолвки, фуражировки, прусаки, обстановки, булавки, торговки, подшивки, бараки, кулаки, браки, признаки, древки, улыбки, веревки, горчавки, тесаки, шубки, таки, справки, грибки, золовки, завтраки, сливки, драки, неловки, лавки, призкаки, ставки, дураки, голубки, наливки, девки, бечевки, казаки, леташевки, собаки, уловки, юбки, служаки, пробки, колпаки, пруссаки, давки, остановки, ошибки, бивуаки
Слово состоит из букв: Г, И, Г, И, Е, Н, И, Ч, Е, С, К, И,
Похожие слова:
антигигиенически антигигиенический гигиенический негигиенический санитарно-гигиенический