Плита

Ответ:
Правильное написание слова - плита
Правильное ударение в слове плита - плит`а
Значение слова -кухонная печь с конфорками в верхней металлической доске
Пример:
Чугунная п. Затопить плиту. Газовая, электрическая п. Готовить на п. Стоять у плиты. (также перен. : стряпать).
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ВОРЫ?

или


Рифма к слову плита

пролита, излита, ипполита, убита, пробита, никита, бисквита, отбита, разбита, шмита, защита, визита, свита, тита, жилета, обхвата, начата, дипломата, марата, граната, гофкригсрата, предмета, гнета, квадрата, привета, плата, халата, лета, лопата, внучата, арбата, результата, мюрата, соната, карета, солдата, надета, захвата, циферблата, пистолета, цвета, лизавета, аббата, аромата, кабинета, нашата, елизавета, торовата, света, пустоцвета, рассвета, богата, комета, одета, виновата, комната, ответа, брюнета, совета, монета, разврата, сената, запрета, брата
Слово состоит из букв: П, Л, И, Т, А,
Похожие слова:
плитам плитами торфоплита электроплита