Пневматически

Ответ:
Правильное написание слова - пневматически
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ЗНАХАРЬ?

или


Рифма к слову пневматически

математически, педантически, патриотически, иронически, апоплексически, классически, нервически, механически, логически, цинически, начальнически, энергически, сангвинически, сардонически, трагически, физически, истерически, органически, заговорщически, девически, металлически, прически, заступнически, человечески, отечески, старчески, страдальчески, молодечески, гречески, занавески, ребячески, дружески, товарищески, перелески, вывески, списки, подписки, французски, ласки, хранцузски, виски, асписки, суворовски, аниски, происки, королевски, поиски, краски, записки, переписки, атаки, башмаки, трубки, знаки, помолвки, фуражировки, прусаки, обстановки, булавки, торговки, подшивки, бараки, кулаки, браки, признаки, древки, улыбки, веревки, горчавки, тесаки, шубки, таки, справки, грибки, золовки, завтраки, сливки, драки, неловки, лавки, призкаки, ставки, дураки, голубки, наливки, девки, бечевки, казаки, леташевки, собаки, уловки, юбки, служаки, пробки, колпаки, пруссаки, давки, остановки, ошибки, бивуаки
Слово состоит из букв: П, Н, Е, В, М, А, Т, И, Ч, Е, С, К, И,
Похожие слова:
пневматический электропневматический