Пневмопочта

Ответ:
Правильное написание слова - пневмопочта
Правильное ударение в слове пневмопочта - пневмоп`очта
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - НАМЕРЕНИЕ?

или


Рифма к слову пневмопочта

мечта, жилета, обхвата, начата, дипломата, марата, граната, гофкригсрата, предмета, гнета, квадрата, привета, плата, халата, лета, лопата, внучата, арбата, результата, мюрата, соната, карета, солдата, надета, захвата, циферблата, пистолета, цвета, лизавета, аббата, аромата, кабинета, нашата, елизавета, торовата, света, пустоцвета, рассвета, богата, комета, одета, виновата, комната, ответа, брюнета, совета, монета, разврата, сената, запрета, брата
Слово состоит из букв: П, Н, Е, В, М, О, П, О, Ч, Т, А,
Похожие слова:
пневмококковый пневмонасос пневмонический пневмония пневмообдувка пневмосклероз пневмотерапия пневмотомия пневмоторакс пневмотормоз