По-скотски

Ответ:
Правильное написание слова - по-скотски
Правильное ударение в слове по-скотски - по-ск`отски
Значение слова -нареч. разг. Как свойственно скоту (1), скотине, как характерно для них.
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ЦЕНТНЕР?

или


Рифма к слову по-скотски

детски, солдатски, человечески, занавески, французски, классически, механически, ребячески, хранцузски, органически, товарищески, физически, сангвинически, королевски, поиски, краски, математически, отечески, девически, виски, цинически, начальнически, асписки, перелески, истерически, происки, вывески, записки, прически, педантически, ласки, энергически, нервически, трагически, заступнически, молодечески, металлически, заговорщически, апоплексически, логически, суворовски, списки, дружески, сардонически, старчески, страдальчески, патриотически, аниски, иронически, подписки, гречески, переписки, атаки, башмаки, трубки, знаки, помолвки, фуражировки, прусаки, обстановки, булавки, торговки, подшивки, бараки, кулаки, браки, признаки, древки, улыбки, веревки, горчавки, тесаки, шубки, таки, справки, грибки, золовки, завтраки, сливки, драки, неловки, лавки, призкаки, ставки, дураки, голубки, наливки, девки, бечевки, казаки, леташевки, собаки, уловки, юбки, служаки, пробки, колпаки, пруссаки, давки, остановки, ошибки, бивуаки
Слово состоит из букв: П, О, -, С, К, О, Т, С, К, И,
Похожие слова:
по-светски по-свински по-своему по-свойски по-сиротски по-собачьи по-сталински по-стариковски по-старинному по-старому