Специалиста

Ответ:
Правильное написание слова - специалиста
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - НАДОЛГО?

или


Рифма к слову специалиста

листа, ущелиста, протоколиста, горниста, чиста, семинариста, гимназиста, триста, артиллериста, гориста, свиста, антихриста, кавалериста, дочиста, миниатюриста, христа, иста, восста, куста, пожалуста, манифеста, полтораста, августа, благовеста, моста, пуста, ста, возраста, жеста, проста, текста, креста, роста, пожалуйста, староста, аугеста, невеста, места, уста, поста, жилета, обхвата, начата, дипломата, марата, граната, гофкригсрата, предмета, гнета, квадрата, привета, плата, халата, лета, лопата, внучата, арбата, результата, мюрата, соната, карета, солдата, надета, захвата, циферблата, пистолета, цвета, лизавета, аббата, аромата, кабинета, нашата, елизавета, торовата, света, пустоцвета, рассвета, богата, комета, одета, виновата, комната, ответа, брюнета, совета, монета, разврата, сената, запрета, брата
Слово состоит из букв: С, П, Е, Ц, И, А, Л, И, С, Т, А,
Похожие слова:
специализироваться специализирующий специализирующийся специалис специалист специалистка специалистках специалистов специалистом специалисту