Тлен

Ответ:
Правильное написание слова - тлен
Правильное ударение в слове тлен - тлен
Значение слова -тление, а также|нечто тленное
Пример:
Запах тлена.
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ЗНАХАРЬ?

или


Рифма к слову тлен

поместителен, добродетелен, гениален, приставлен, остановлен, установлен, разделен, назидателен, выставлен, завален, медлителен, музыкален, старателен, придавлен, обесславлен, поставлен, стеснителен, восхитителен, предоставлен, недействителен, удивлен, ослаблен, обстрелен, раздражителен, восстановлен, оскорблен, предопределен, приготовлен, чувствителен, оставлен, удовлетворителен, презрителен, отправлен, влюблен, доставлен, исполнителен, снисходителен, определен, представлен, внимателен, отдален, направлен, приуготовлен, богаделен, оживлен, трогателен, составлен, вывален, требователен, действителен, подведен, приведен, учрежден, благословен, препровожден, неестествен, сведен, утвержден, произведен, отведен, подобен, злобен, непрерывен, гневен, молебен, введен, возведен, гривен, исправен, убежден, выведен, несвойствен, тщеславен, виновен, надобен, проведен, забавен, несвободен, бледен, мужествен, очевиден, бесчувствен, переведен, ладен, шенграбен, свободен, буксгевден, беден, перейден, доведен, способен, виден, вольцоген, бревен, побежден, награжден, принужден, возбужден, найден, дрезден
Слово состоит из букв: Т, Л, Е, Н,
Похожие слова:
впечатлен впечатлени впечатление впечатлением впечатлении впечатлений впечатлению впечатления впечатлениям впечатлениями