Трески

Ответ:
Правильное написание слова - трески
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ЗНАХАРЬ?

или


Рифма к слову трески

человечески, занавески, классически, механически, ребячески, органически, физически, сангвинически, девически, математически, отечески, цинически, начальнически, перелески, истерически, вывески, прически, педантически, энергически, нервически, трагически, заступнически, молодечески, металлически, заговорщически, апоплексически, логически, дружески, сардонически, старчески, страдальчески, патриотически, товарищески, иронически, гречески, списки, подписки, французски, ласки, хранцузски, виски, асписки, суворовски, аниски, происки, королевски, поиски, краски, записки, переписки, атаки, башмаки, трубки, знаки, помолвки, фуражировки, прусаки, обстановки, булавки, торговки, подшивки, бараки, кулаки, браки, признаки, древки, улыбки, веревки, горчавки, тесаки, шубки, таки, справки, грибки, золовки, завтраки, сливки, драки, неловки, лавки, призкаки, ставки, дураки, голубки, наливки, девки, бечевки, казаки, леташевки, собаки, уловки, юбки, служаки, пробки, колпаки, пруссаки, давки, остановки, ошибки, бивуаки
Слово состоит из букв: Т, Р, Е, С, К, И,
Похожие слова:
потрескивавший потрескивал потрескивание потрескивать потрескивающий потрескивая растрескивание растрескиваться растрескивающийся