Щине

Ответ:
Правильное написание слова - щине
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - ПРЕДВОСХИТИТЬ?

или


Рифма к слову щине

лощине, женщине, илагине, шевардине, господине, водомоине, колязине, родине, лысине, курагине, растопчине, тимохине, кудрине, быстрине, равнине, наедине, бородине, ужине, медицине, посередине, перине, посредине, мерине, ечкине, плотине, кузине, каролине, украине, мужчине, глине, казакине, средине, половине, глубине, вине, сине, тишине, середине, чине, спине, бедуине, княгине, графине, дисциплине, березине, кончине, храмине, станине, десятине, истине, тарутине, причине, кургане, немане, христиане, кафтане, измене, болтовне, наравне, огне, бредне, дне, часовне, жене, плане, семене, балагане, цыгане, колене, стране, ране, дмитриевне, диване, михайловне, перемене, копенгагене, матвеевне, семеновне, богдановне, тумане, бане, бревне, горожане, стакане, островне, павловне, карловне, антоновне, генриховне, обедне, кармане, федоровне, матрене, деревне, плене, обмане, вене, дрездене, феодоровне, вне, сограждане, шенграбене
Слово состоит из букв: Щ, И, Н, Е,
Похожие слова:
бестолковщине духовщине женщине задонщине казенщине карамазовщине лощине трещине турещине чужеземщине