Щита

Ответ:
Правильное написание слова - щита
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - КВАРТАЛ?

или


Рифма к слову щита

защита, излита, убита, пробита, никита, бисквита, отбита, разбита, шмита, ипполита, пролита, визита, свита, тита, жилета, обхвата, начата, дипломата, марата, граната, гофкригсрата, предмета, гнета, квадрата, привета, плата, халата, лета, лопата, внучата, арбата, результата, мюрата, соната, карета, солдата, надета, захвата, циферблата, пистолета, цвета, лизавета, аббата, аромата, кабинета, нашата, елизавета, торовата, света, пустоцвета, рассвета, богата, комета, одета, виновата, комната, ответа, брюнета, совета, монета, разврата, сената, запрета, брата
Слово состоит из букв: Щ, И, Т, А,
Похожие слова:
ветрозащита взрывозащита влагозащита Госпотребзащита грозозащита защита ледозащита огнезащита полузащита самозащита