Эвольвента

Ответ:
Правильное написание слова - эвольвента
Правильное ударение в слове эвольвента - эвольв`ента
Выберите, на какой слог падает ударение в слове - УКРАИНСКИЙ?

или


Рифма к слову эвольвента

лента, студента, инструмента, струмента, департамента, корреспондента, момента, элемента, виконта, фунта, фронта, ремонта, сержанта, официанта, адъютанта, маркитанта, лабиринта, грунта, провианта, полфунта, жилета, обхвата, начата, дипломата, марата, граната, гофкригсрата, предмета, гнета, квадрата, привета, плата, халата, лета, лопата, внучата, арбата, результата, мюрата, соната, карета, солдата, надета, захвата, циферблата, пистолета, цвета, лизавета, аббата, аромата, кабинета, нашата, елизавета, торовата, света, пустоцвета, рассвета, богата, комета, одета, виновата, комната, ответа, брюнета, совета, монета, разврата, сената, запрета, брата
Слово состоит из букв: Э, В, О, Л, Ь, В, Е, Н, Т, А,
Похожие слова:
эвклиду эвкоммия эвксинский эвменида эвое эволюта эволюционизм эволюционировавший эволюционирование эволюционированный